Kobariški stol Fotografije: Darko Ulaga
Aug 6–7
Mitja Tavčer (Owner)
Mirko U.
sonja gmajnič
Miran Florjanc
Veronika Kalan
Jozica Rovsnik
Irena Oštir