นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 3 ราย คือ นางระมัด ไขหินตั้ง นางศศิธร เดชไชย จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และนายจันทร์หล้า นิวงษา จากโรงเรียนคอนสาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 27, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)