เปิดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย) พิธีเปิดโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางกาเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย
Nov 22
 · 
Shared
Noppharat Thaithud (Owner)