24 ธ.ค. 62 สารภีเกมส์
Dec 23–25, 2019
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นครผลพิทยาคาร (Owner)
ภัทราภรณ์ อินชนบท
Co Co
Wratt Rattanaaree
Color Punk
คนหล่อ 2019