พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ ต่างประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
Feb 22–Mar 24
 · 
Shared
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)