Caritas chúc tết người nghèo
Jan 17–21
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Caritas Thái Bình