การประชุมวางแผนขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัดสพม.กท.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน ณ ห้องประชุมชมพูนุท โรงเรียนวัดราชบพิธ (7 พฤศจิกายน 65)
Dec 31, 2011–Nov 9, 2022
admin Picture (Owner)
ชัยวุฒิ แก่นจําปี