23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร และครู ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี
Jun 22–24, 2020
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
Theera saengrat