ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019ರಂದು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿ., ಇದರ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
Sep 17–18, 2019
K M G (Owner)
sira vasavi souharda pattina sahakari limited
Siri Samrudhi