ภาพชุดที่ 2 กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 60 ปีการศึกษา 2560
Aug 7–8, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
วิรากาน จ่ะ