Gorski tek na Črno prst 2022
3. sep.
Venceslav Japelj (lastnik)
Albina Sepic
Tomaž Ferjančič
Metod Močnik
Jure Vajs
Vesna Čuk
Maja Klun