NGÀY VIẾNG THĂM MỤC VỤ THỨ 3 CỦA ĐỨC KHÂM SỨ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI THANH HÓA
May 17, 2021 – May 14, 2023
Nguyễn Văn Thu (Owner)
Van Binh
Anh Tran
Hai Minh