เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายบัวแวว โครตนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเลยพิทย์เกมส์ "61 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน
Nov 13, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สิตานันท์ ศรีชมพล
REGXY KGH