วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่-นางสาวกิตติกานต์ คำชมพู ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอสาขางาน ธุรกิจแฟชั่น2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ -นางสาววราภรณ์ สุดทอ ปวส.2 สาขางาน เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
Jan 21
 · 
Shared
วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (Owner)