(5)นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการนำเสนอผลงานครูมืออาชีพ Best Prectice โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม
Mar 4–5, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Thongmuan Leekok
ศุภมาส ไชยปะ
ข้าวสวย ข้าวหอม
Parn Artzatru