เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ (Portfolio)งานบูรณาการครบวงจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
Aug 14 – 15, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ปิยนุช สิงห์สถิตย์
Thidarat Wongwarunyoo