พิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jan 26, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
07.นายญาณวัฒน์ จันทบุตร
นิพพาพร ส่งศรี
shogun
Natawat Chanual
Thanaphon Phumprasoet
รัฐติยาภรณ์ เต่าทอง
GOLF opan
Jutharata Mongkholkaew