วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา นางสาวยุพาพร รัตนะจันทร์ นักวิชาการเงินบัญชี และนายวริทธิ์นัน์ น้อยเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนวัดสิงห์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
Dec 3, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)