Z(a)TRACENI-přepad
Aug 20–21
Ivona Popieluchová (Owner)
Martina Čermáková
Lenka Osinová
Eliška Musilová
Gabriela Ptáčníková
Dita Volná
SONA OTYPKOVA
Karin Strnadlová
Michal Máj