ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆನಂದ ರವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಪೋಟೋಗಳು.
May 22–24, 2019
K M G (Owner)
Manjuanth B D