הסתדרות לאומית - כנס יחסי עבודה לקראת שנת 2034 - אילת 2017
Nov 19–29, 2017
ההסתדרות הלאומית (Owner)
שרון כהן
נתנאל עמר - הערוץ הרישמי
שמואל וסקר
דוד מנסבך
David Alon
כביה ניסים
Mayan Grim6עערכיע3 berg
Peleg Nagar