15 ก.พ.64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2564
Jun 8, 2019–Feb 15, 2021
VRUPH Faculty of Public Health Valaya Alongkorn (Owner)
Nareekan Poomkongthong