ศึกษาประวัตินักบุญโยเซฟิน บาคีตา เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์
Feb 8–11
Malasawanphittaya School (Owner)
จินดา บุตรสละ