♥تصاویری ازطبیعت ومردمان گذشته وحال روستای آقداش ارسالی توسط اعضاکانال تلگرامی کندیمیز آقداش♥ لینک کانال تلگرامی aghdashrosta@ "عکسهاجاودانه میمانند وازماخاطراتی بیش برجانخواهد ماند"
Dec 31, 1979–Apr 23, 2020
mamad rafie (Owner)
fariba madadi
آلبوم پیکاسو
Reza Najafi
aziz najafi
Seifollah Habibi
پانارامیو (گوگل ارت)
Sara Yousefi
navaz farahshirazi