Otevřená fakulta – 5. B
Nov 8–Dec 5, 2021
ZS Halkova Olomouc (Owner)
Emilka Melichova
Dana Gregorová