๒๕๖๐ ๐๕๐๑ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ภาพโดยคุณอัญชลี วิวัฏฏ์มงคล
May 1, 2017
wanpen wajitanon (Owner)
MrSeantakung
Phramaha Somphong Khanthathummo
เกียรติ จันทร์นวล
วีรภัทร จันทร์โสม
Album is empty
Add photos