๒๕๖๐ ๐๕๐๑ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ภาพโดยคุณอัญชลี วิวัฏฏ์มงคล
Apr 30
wan waji (Owner)
MrSeantakung
Phramaha Somphong Khanthathummo
เกียรติ จันทร์นวล
วีรภัทร จันทร์โสม
Album is empty
Add photos