ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564
Jun 7–8
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
Teerayut Somjettana
ศิริพร
สุทัศนี ใจกล้า
Wannisa Sukhadai
du sita
บรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร
อรอนงค์ ศรีมงคล
Pa Silalai