เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นิสิตคณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำโดยผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ และนายอริญชย์ ตรงสันติพงศ์ประธานค่าย จัดกิจกรรมค่ายถึงบิตถึงไบต์ (BITBYTE#15) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม (วันที่ 17)
Dec 16–17, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
29 ชนัญชิดา ทุมนานอก
28 อรปรียา เพ็งหิรัญ