National Science Day 2020
Feb 27–28, 2020
Sri Vamshidhar High School (Owner)
Swetha om nama shivaya Srinivas om nama shivaya