กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562
Jul 25–31, 2019
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
Sandy Ch
สุทัศนี ใจกล้า
พิชิตชัย พิกุลสด
SUKCHAI PAIRO
อรอนงค์ ศรีมงคล
เพลง โปรด
Aranya Sukprasert
พีระภัทร อุภัยชีวะ