ภาพบรรยากาศการประชุม เชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 638 อาคารเรียนที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Mar 28
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Suriya Wanna
ชนิสรา ผลจันทร์
nitchapong bootrat
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
Porntip Boonlend
นายธีระชัย ทารักษ์
ดัสรี ครองยุติ
กนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
ณัฐพล บุรัสการ