הוקם הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים בפקולטה לחינוך
Mar 7–8, 2018
Faculty of Education Webmaster/site (Owner)
elena theod