1 เมษายน 2564 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว"ระดับดีเด่น" ระดับชั้น ป.1-3
Mar 31
 · 
Shared
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 (Owner)