(11)นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 7) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หมวดคอมพิวเตอร์) โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
Aug 9–10, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)