วจก. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
Aug 18, 2020
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)