พิธิปิด Sport Day ประจำปีการศึกษา 2562 (9-1-2563)
Jan 8
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
ณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์
Onuma Thongpha