วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคกร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดจันทน์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จัดโดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร ห้างร้านต่าง ๆ ในอำเภอสรรคบุรี รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 56 ผู้สนับสนุน ในการบริจาคเงินทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ และวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563 พิธีปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ ท่านวราภรณ์ นิพล พร้อมคณะครู ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี
Mar 18, 2020 – Sep 15, 2021
varitnun noiearm (Owner)
VARITNUN NOIEARM