9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων
Nov 29–Dec 4, 2018
Sales Institute in Greece (Owner)
kostas valkanas
ioannis terpsidis
Health Marketing
Angelos Markou
Bazigou Maria
IS Impact
Antonis Kasvikis
MARIOS SINAS