2021-02-64 เก็บภาพสวยๆสำหรับทำอนุสรณ์
Feb 5–6, 2021
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
Praew PhaKai
สุดารัตน์ รัศมี