ประกวดห้องเรียนที่มีระเบียบวินัยดีเด่นและมารยาทงาม ประจำเดือนกรกฎาคม
Sep 8, 2019
Malasawanphittaya School (Owner)
Panchita Thanapojdollarith