ประกวดห้องเรียนที่มีระเบียบวินัยดีเด่นและมารยาทงาม ประจำเดือนกรกฎาคม
Sep 8, 2019
Malasawanphittaya School (Owner)
ทรงศักดิ์ รักษาถ้อย
Panchita Thanapojdollarith