นอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา และนายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
Feb 11, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)