Sri Andal Thiruvaadipura Utsavam at Srirangam Sri Paramapathanathan Sannathi-17th to 26th Jul 17
Jul 18–Aug 5, 2017
AATHTHAN KASTHURIRANGAN Satagopachari (Owner)
Rengarajan Krishnan