6 มีนาคม 2563 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ท่าน ผอ.พรพิมล ชินภักดี ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน สพม.เขต ๒๐ ผอ.เยาวลักษณ์ สุวรรณมณี รร.เชียงพังพัฒนวิช ที่กรุณาตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจคณะครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
Mar 8, 2020
 · 
Shared
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)