HỌP MẶT BTC RƯỚC ĐỨC MẸ FATIMA 13 OCT 2017 TẠI NHÀ A/C PHÚC HẢI PARA HILLS NGÀY 20 OCT 2017
Oct 20, 2017
Miet Duoi (Owner)
Chú Tư Râu - Miệt Dưới
Jackaroo Aussie