เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเลยพิทยาคมชี้แจงการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง
Apr 28, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
12ชนัญชิดา ทุมนานอก
Thunpimon Soontarawirat