18 ธันวาคม 2563 ประชุมร่าง TOR และกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 @ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Dec 17, 2020
 · 
Shared
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)