Thánh lễ Tạ Ơn của Cha Giacôbê Phạm Ngọc Luân tại Giáo họ Đống Đa (Anna)
Jul 4, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
Ngoc Tuan Vu
truong ng
Tánh Nguyễn