Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn “Kỹ Năng Giáo Dục Giá Trị Sống”
Jul 3–6, 2019
Truyền Thông Caritas Việt Nam (Owner)
CVN- CĐS Slovakia