Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Phước An, Gp. Nha Trang mừng lễ Bổn mạng
Dec 16 – 17, 2017
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
gia phan