มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ The Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งหมด ๓๙ คน ๗ ห้องสอบ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
May 27, 2017–Sep 28, 2021
 · 
Shared
Kanyarat Malayaporn (Owner)